Krásný advent vám všem!

Latinské slovo "adventus" znamená příchod - a my od něho odvozujeme výraz advent, který pojmenovává období před Vánoci. Advent začal. Co to znamená pro nás?

Francie je země, ze které pochází nejslavnější adventní píseň. Tyto písně (tzv. roráty) měly lidem připomínat očekávání spasitele, vyvedení ze zajetí a příchod do Boží blízkosti. 
Dnes už mnoho lidí na adventní písně zapomíná, omezují se často jenom na koledy, které slyší v nákupním středisku. Ale zkusme se vrátit k tomu, co advent původně představoval - k času ztišení, zamyšlení se a meditace. K času radostného očekávání a těšení se.
Adventní doba pro mnoho lidí začala představovat jenom čas velkých nákupů, šíleného uklízení a stresu. Ale není to škoda? Pojďme se vrátit k jejímu duchovnímu rozměru. Ať už jsme věřící, nebo ne, můžeme se zklidnit, najít si klidnou chvilku, kdy se zamyslíme nad svým životem, třeba se i v myšlenkách vrátíme do dětství, kdy jsme s nadějí a radostí očekávali příchod malého Ježíška...
 
Pro křesťany znamená advent nové setkání s Bohem, ale nechat se inspirovat může jistě i kdokoliv jiný. Využijme advent k osobní obnově a ke sklidnění, díky němuž si třeba uvědomíme, co je v našem životě opravdu důležité. A třeba si potom vánoční svátky užijeme o to víc, protože dokážeme ocenit to, co v životě máme.
 
Přejeme vám krásný a klidný advent!